Municipios

Tolosa

Compartir

Tolosa Concejales

Xarles Iturbe Pasaban

Xarles Iturbe Pasaban

Portavoz

Biotxa Agirre Ugalde

Biotxa Agirre Ugalde

Leire Zubeldia Rezola

Leire Zubeldia Rezola

Xabier Balerdi Tolosa

Xabier Balerdi Tolosa

Ainhoa Dominguez Landa

Ainhoa Dominguez Landa

Patxi Amantegi Zubiria

Patxi Amantegi Zubiria

Iker Uson Gonzalez

Iker Uson Gonzalez

NOTICIAS

DÓNDE ESTAMOS

Ayuntamiento

Plaza Zaharra 6
Tolosa 20400
Tel.: 943654466
http://www.tolosa.eus

Batzoki

Inpernu Kalea 3
Batzoki de Tolosa 20400
Tel.: 943650276
www.olatzpeon.blogosfera.gipuzko.eus