Municipios

Aia

Compartir

Aia Concejales

Jon Ander Azpiroz Otegui

Jon Ander Azpiroz Otegui

Alcalde

Miriam Sarasola Eizmendi

Miriam Sarasola Eizmendi

Josu Lizaso Zulaica

Josu Lizaso Zulaica

Ainara Saizar Zuloaga

Ainara Saizar Zuloaga

Garazi Eizmendi Iribar

Garazi Eizmendi Iribar

Lorenz Orbegozo Albizu

Lorenz Orbegozo Albizu

NOTICIAS

DÓNDE ESTAMOS

Ayuntamiento

Gozategi enparantza z/g
Aia 20809
Tel.: 943131144
Fax.: 943134104
http://www.aia.eus